You are here

Viestintäviraston päätös

Viestintävirasto on antanut 5.12.2014 päätöksen TV-lähetysverkon toimiluvan mukaisuutta sekä matkaviestinverkkojen kuuluvuutta koskevassa asiassa Santaskylän alueella.

Linkki koko päätökseen löytyy seuraavalta verkkosivulta:
https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/laitmaarayksetpaatokset/valvontapaatokset/valvontapaatostenasiakirjat/paatostv-lahetysverkkoajamatkaviestinverkkojenkuuluvuuttakoskevassaasiassakankaanpaansantaskylanalueella