You are here

Totta ja tarinaa Santaskylästä

Santaskylän kyläkirja

Santaskylän asutushistoria tunnetaan melko hyvin. Ensimmäiset asukkaat tulivat alueelle 1700-luvulla, kun asutus laajeni Alahonkajoen suunnasta.

Kylän historiaa kuvaa Santaskylän kylätoimikunnan käynnistämästä hankkeesta syntynyt kirja Santaskylän vaiheita. Kirjaksi kerätyn aineiston kokosi ja kirjoitti Jouko Nurminen. Kirjassa on 296 sivua, joissa on paljon mukavia kertomuksia, analyyttisesti, mutta elävästi kirjoitettua historiaa ja kattava kuvaus taloista. Kirjaa täydentävät näihin linkkeihin liitetyt kertomukset eri ajoilta ja eri asioista.